Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu

Kto może przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie?

  • Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 69 roku życia pod warunkiem, że w dniu podpisania deklaracji nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych oraz nie uznano w stosunku o niej niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.
  • Prawo przystąpienia do ubezpieczenia nabywa osoba, która została przyjęta w poczet Członków Klubu Fundacji Kreowania Inicjatyw Unia. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest dokonanie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wnioskowanej ochrony następujących czynności:

  • wpłacenie składki ,
  • złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu Fundacji Kreowania Inicjatyw Unia (jeśli osoba nie jest jeszcze Członkiem Klubu),
  • złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,

Wypełnione deklaracje wraz z potwierdzeniem opłacenia pierwszej składki należy przesłać do:         
Pool Broker sp. z o.o., ul. Pielgrzymia 4/5, 20-502 Lublin.
Składkę prosimy opłacać na podane poniżej konto zaznaczając w tytule przelewu: imię, nazwisko i adres.
Bank: Volkswagen Bank Polska SA
Właściciel konta: Pool Broker Sp. z o.o., ul Pielgrzymia 4/5, 20-502 Lublin.
Numer konta: 33 2130 0004 2001 0246 9120 0002.