Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu
Kto może przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie?

  • Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 60 roku życia pod warunkiem, że w dniu podpisania deklaracji nie przebywa na zwolnieniu lekarskim ani nie pobiera renty inwalidzkiej i przejdzie ocenę medyczną;
  • Prawo przystąpienia do ubezpieczenia nabywa osoba, która została przyjęta w poczet Członków Klubu Fundacji Kreowania Inicjatyw Unia. Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne.
  • Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które w chwili przystąpienia do ubezpieczenia lub w trakcie jego trwania pracują w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w rozumieniu przepisów prawa, a szczególności w przemyśle wydobywczym, metalurgicznym, w odlewniach, hutach i walcowniach, w przemyśle chemicznym. Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby wykonujące zawody o zwiększonym stopniu ryzyka, a w szczególności: artysta cyrkowy, personel latający linii lotniczych, sportowiec zawodowy, żołnierz służby zawodowej, saper, pirotechnik, kierowca wyścigowy i rajdowy, dżokej, spadochroniarz, nurek, treser zwierząt, agent ochrony posługujący się bronią lub osoby pracujące w służbach mundurowych posługujące się bronią.
  • Do ubezpieczenia może przystąpić wyłącznie jeden z małżonków.

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest dokonanie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wnioskowanej ochrony następujących czynności:

  • wpłacenie składki ,
  • złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu Fundacji Kreowania Inicjatyw Unia (jeśli osoba nie jest jeszcze Członkiem Klubu),
  • złożenie deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia,
  • złożenia wypełnionego kwestionariusza medycznego i ewentualnie dodatkowej dokumentacji medycznej,
  • złożenie kopii potwierdzenia ubezpieczenia z dotychczasowego zakładu pracy (jeżeli jest).

Wypełnione dokumenty wraz z potwierdzeniem opłacenia pierwszej składki należy przesłać do:      
Pool Broker sp. z o.o., ul. Pielgrzymia 4/5, 20-502 Lublin.
Składkę prosimy opłacać na podane poniżej konto zaznaczając w tytule przelewu: imię, nazwisko
i adres.
Bank: Volkswagen Bank Polska SA
Właściciel konta: Pool Broker Sp. z o.o., ul Pielgrzymia 4/5, 20-502 Lublin.
Numer konta: 49 2130 0004 2001 0246 9120 0005